Mål 1 – Afskaf fattigdom i verden.

Mål 12.8 – Ansvarlig forbrug og produktion.

Mål 10 – Mindre ulighed.