Mål 3 – Sundhed & Trivsel.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Mål 14 – Livet i havet.