Mål 4 – Kvalitetsuddannelse.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug & produktion (når vi har formidlet vores miljø og energi besparende tiltag).

Mål 16 – Fred, retfærdighed, stærke institutioner.

Mål 17 – Partnerskaber for handling.