Mål 3 – Sundhed & Trivsel.

Mål 9 – Industri, Innovation og Infrastruktur.