Vi vil løbende arbejde med at reducere vores forbrug af El, Vand og Varme, ved at bruge det med omtanke. Vi støtter op om lokale og nationale tiltag som kan gøre vores del af verden grønnere og mere bæredygtig.