Vi vil vejlede gæsterne til at sortere deres affald ved, at opstille stationer på værelsesgangene. Vi arbejder løbende med affaldssortering og intern formidling.