• Lave interne læringsforløb om bæredygtighed.

  • Formuler en ligestillingspolitik i medarbejderhåndbog el. lign