• Lade det grønne haveaffald ligge til gavn for dyrelivet.