• Vi affaldssortere i containere og beholdere: glas, plast, metal, returemballage, biologisk affald, fedt & olie, restaffald

  • Alt vore biologiske restaffald bliver hentet hver uge og brugt til biogas.

  • Alt fedt og olie bliver indsamlet og genbrugt.

  • Affaldssortering med guide på værelsesgangen til flasker, metal og madaffald.

  • Bedre intern mærkning der gør sortering nemmere.